Digikärpäsen puremat-hankkeen kevään 2022 koulutukset

Hei,

tässä Digikärpäsen puremat hankkeen kevään 2022 koulutukset:

Teams Tiimien ja kanavien hyödyntäminen opetuksessa, 19.1,  Ilmoittaudu tästä.

Digimentori kahvit 27.1 Tiia Kumpula, klo 12-13 (kerran kk, haetaan mentoreita!!!) Ilmoittaudu tästä.

Canvan peruskoulutus, 25.1, Ilmoittaudu tästä.

Canvan jatkokoulutus 8.3,  Ilmoittaudu tästä.

Rouva Sana – Sähköinen viestintä  koulutukset 1-3

Verkkoviestijän ABC, pvm 2.2. klo 13-15, Ilmoittaudu tästä.

Viestijän tehopäivä, pvm 8.2. klo 13-15, Ilmoittaudu tästä.

Vaikuta sanoilla – viestijän luova työpaja, pvm 2.3. klo 13-15, Ilmoittaudu tästä.

MINECRAFT EDUCATION EDITION – KOULUTUS – 22.2 ja 25.2 klo 10-13,  Ilmoittaudu tästä.

Ajanhallinta etätyöaikana, tulossa!

Ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki.

Hyvää joulua! 🙂

Terveisin,
Omar Ikni

omar.ikni@eduouka.fi
Projektikoordinaattori
www.digikarpanen.net

Kansalaisopistot edistävät digitaalista yhdenvertaisuutta

Vapaan sivistystyön oppilaitoksen, kuten kansalaisopiston tavoitteena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteiden pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kansalaisopistojen tarjoama koulutus on mielletty vapaatavoitteiseksi ja sivistyksellisen tasa-arvon vaalijaksi. Jatkuvan oppimisen oppilaitoksina kansalaisopistot sopivat hyvin rooliin, jossa on tarkoitus tehdä   näkyväksi elinikäinen oppiminen läpi elämän.

Kansalaisopistoilla ja vapaan sivistystyön toimijoilla on siis tärkeä rooli, kun puhutaan digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Sen lisäksi, että kansalaisopiston koulutukset ja kurssit tavoittavat laajasti eri ikäryhmiä, niin niiden toiminta kattaa myös koko maan kaikki kunnat. Valtionavusteisten hankkeiden tukemana kansalaisopistot ovat mitä parhain digitaalista yhdenvertaisuutta edistävä toimija.

Tietoliikenneyhteyksistä on tullut ihmisille ja yhteiskunnalle välttämättömiä: ilman toimivia yhteyksiä on vaikea toimia. Jatkuvasti laajenevat ja monipuolistuvat digitaaliset tuotteet ja palvelut voivat kuitenkin tuntua monimutkaisilta. Lisäksi kaikilla suomalaisilla ei ole tarvittavia laitteita tai osaamista digitaalisessa yhteiskunnassa pärjäämiseen.

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana muutoksessa. Siksi on tärkeää edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Liian nopeasti digitalisoituva yhteiskunta aiheuttaa paljon erilaisia ongelmia, joista yleensä kärsivät eniten heikompiosaiset, ja lopulta koko yhteiskunta.

Digitaalinen yhdenvertaisuus on myös tekoja, joilla autetaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä pysymään digitaalisessa kehityksessä mukana.

Jotta kansalaisopistot kykenevät tarjoamaan jatkossakin laadukasta ja monipuolista digikoulutusta ja -kursseja sitä tarvitseville, tulisi valtiovallan huolehtia riittävistä ja oikein kohdistetuista resursseista. Opetushallituksen rahoittamat Meri-Pohjolan Opistopiirin DIGITTÄÄ – ja Digikärpäsen puremat -hankkeet ovat hyviä esimerkkejä digitaitoja vahvistavista panostuksista:

DIGITTÄÄ-hanke oli (2019–2021) Meri-Pohjolan opistopiirin yhteishanke, jonka tarkoituksena oli vahvistaa maakuntien asukkaiden perus- ja digitaitoja. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla. (www.digittaa.net). DIGITTÄÄ -hankkeessa tavoitettiin yli 20 000 avuntarvitsijaa.

Digikärpäsen Puremat -hankkeessa (2020–2022) vahvistetaan ja monipuolistetaan opetushenkilöstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ymmärrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. Hankkeen myötä opetushenkilöstön perus- ja digitaidot vahvistuvat ja samalla he oppivat ymmärtämään digitalisaation hyödyt omassa työssään ja opetuksessa parantaen samalla heidän työllistymis- ja työmahdollisuuksiaan. Hankkeessa opetushenkilöstö tutustuu ja oppii hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia ja metodeja, ja miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti omassa työssään. Tavoitteena on tutustuttaa opetushenkilöstö käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja, sovelluksia ja oppimisympäristöjä oleellisena osana työtään ja opetustaan.

Tänä päivänä kaikkialle ja jokaiselle elämän osa-alueelle verkottuvassa digimaailmassa (nykyään puhutaan jo metaversumi käsitteestä) on tärkeää, että kansalaisten digitaidot ovat kunnossa.

Mikä ihme on metaversumi, jonka mukaan Facebook nimesi itsensä uudelleen? ”Elät siinä jo nyt”, sanoo asiantuntija – https://yle.fi/uutiset/3-12160365

Terveisin,
Omar Ikni

omar.ikni@eduouka.fi
Projektikoordinaattori
www.digikarpanen.net

Suosittuja työkaluja digitaaliseen fasilitointiin

 • Mural on virtuaalinen työtila, joka mahdollistaa yhteistyön tekemisen etänä helpon visuaalisen käyttöliittymän avulla.
 • Conceptboard on virtuaalinen, whiteboard-tyylinen työkalu, jonka avulla yritykset ja tiimit voivat tehdä joustavasti ja tehokkaasti yhteistyötä etänä.
 • Milanote on työkalu, jota voi kutsua virtuaaliseksi työ- ja ideointitilaksi, joka taipuu moneen tarpeeseen.
 • Miro toimii virtuaalisena valkotauluna, joka helpottaa opiskelija- ja työryhmien työskentelyä luomalla visuaalisen alustan ideointiin ja materiaalien kokoamiseen.

Muita suosittuja vaihtoehtoja

 • Lucidspark virtuaalinen whiteboard-työkalu, joka mahdollistaa tehokkaan ideointi ja suunnittelytyön tekemisen etänä.
 • Creately on hyvä työkalu etänä tehtävään suunnittelutyöhön sekä brainstorim-sessioihin. Ilmaisversio on saatavilla.
 • inVision on ammattilaistason työkalu suunnittelun sekä prototyyppien tekemisen tueksi.
 • Microsoft Whiteboard on digitaalinen yhteistyöalusta tehokkaisiin kokouksiin ja osallistavaan oppimiseen.
 • Draw.io on ilmainen, selaimessa toimiva työkalu diagrammien tekemiseen.
 • Google Jamboard ilmainen Googlen tarjoama whiteboard-työkalu
 • Flinga on suomalainen helppokäyttöinen palvelu yhteisölliseen tiedonrakenteluun.

http://www.sofia.fi/arvostelut

Digikärpäsen puremat – hankkeen kuulumisia 09/21

Hei,

aurinkoista syyskuuta kaikille. Syyslukukausi on käynnistynyt mukavasti ja ripeästi. Digikärpäsen puremat hankkeessa on runsaasti digiaiheisia koulutuksia tarjolla.

Tulossa on seuraavaa:

10.9. JATKOA ’Mulle sopis keskiviikkoisin kello kuus’ – apua yksilöopetuksen lukujärjestyksen laadintaan Google Forms -lomakkeesta. Ilmoittaudu tästä.

Musiikkiteknologian kurssit. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.

28.9. klo 13-15 Google Meet: Verkkokokoukset ja etäopetus (tietokoneen Chrome-selain ja mobiililaite). Katso tallenne tästä.

6.10. klo 13-15 Zoom: Verkkokokoukset ja etäopetus: (Työpöytäsovellus ja mobiililaite). Katso tallenne tästä.

16.11. klo 13-15 Microsoft Teams: Verkkokokoukset ja etäopetus (Työpöytäsovellus ja mobiililaite). Katso tallenne tästä.

23.11. klo 13-15 Google Classroom opetuksessa. Katso tallenne tästä.

19.1. klo 13-15 Teams Tiimien ja kanavien hyödyntäminen opetuksessa. Ilmoittaudu tästä.

Pakohuone konsepti oppimisen tukena kurssi. Tulossa.

Opetushallitus on pidentänyt COVID-19 -pandemian vuoksi tiettyjen valtionavustusten käyttöaikaa 30.6.2022 saakka. Opetushallituksen päätöksellä myös Digikärpäsen puremat -hanke on saanut jatkoaikaa.

Digikärpäsen puremat -hankkeen koulutustoivekyselyyn voi edelleen käydä vastaamassa täältä. Näin voitte vaikuttaa tuleviin koulutuksiin.

Digikärpäsen puremat -hankkeen kurssipalautekysely on avattu. Jos osallistutte johonkin Digikärpäsen puremat -hankkeen koulutukseen olisi toivottavaa, että käytte vastaamassa kyselyyn. Voitte vastata kyselyyn tästä.

Jos heräsi jotain kysyttävää Digikärpäsen puremat -hankkeeseen liittyen, tai jos sinulla on jotain ajatuksia oman aineesi digikoulutuksiin liittyen, niin voit olla suoraan yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Terveisin,
Omar Ikni

omar.ikni@eduouka.fi
Projektikoordinaattori
www.digikarpanen.net

Digikärpäsen puremat – hankkeen kuulumisia 08/21

Hei,

ja hyvää elokuun alkua. Toivottavasti lomat ovat sujunneet kaikilla mukavasti ja terveenä. Elokuun alku tuo mukanaan pimenevät illat, makeat omenat ja koulujen alkamisen. Uuden lukukauden alku on tunnelmaltaan aina niin mukava ja ainutlaatuinen ja siitä kannattaa nauttia 🙂

Digikärpäsen puremat-hanke jatkaa opettajien digitaitojen vahvistamista vielä tämän vuoden loppuun. Keväällä saimme järjestettyä suuren määrän erilaisia digikursseja ja näistä on tullut hyvää palautetta. Kevään palautteen ja koulutustoivekyselyn pohjalta alamme suunnittelemaan syksyn koulutuksia. Tulemme jatkamaan koulutusten järjestämistä pääasiassa etäyhteyksin. 

Ensimmäiset koulutukset onkin lyöty jo lukkoon ja kursseille voi käydä ilmoittautumassa: Lue lisää: Musiikkiteknologian kurssit syksyllä 2021

Jos et ole vielä vastannut syksyn 2021 koulutustoivekyselyyn, niin voit tehdä sen tästä. Kiitos!

Ja jos sinulla jotain ajatuksia oman aineesi digikoulutuksiin liittyen, niin voit myös olla suoraan yhteydessä minuun.


Terveisin,
Omar Ikni

omar.ikni@eduouka.fi
Projektikoordinaattori
http://www.digikarpanen.net

JATKOA ’Mulle sopis keskiviikkoisin kello kuus’ – apua yksilöopetuksen lukujärjestyksen laadintaan Google Forms -lomakkeesta

Tervetuloa kuuntelemaan kuinka olen saanut sujuvammaksi joka syksyisen opetusaikataulukaaokseni Google Forms -kyselyn avulla. Kyselyä käyttämällä välttyy stressaavalta puhelinrumbalta, ja kaikkien oppilaiden tuntitoiveet tulevat kuulluksi ilman kiirettä ja kilpailuasetelmaa. Kerron kurssilla vaihe vaiheelta, kuinka kysely laaditaan ja lähetetään oppilaille, ja kuinka kerätyt tuntitoiveet muutetaan lukujärjestykseksi.

Opettaja: Kumpula Tiia, tiia.kumpula@eduouka.fi

Lisätietoja Omar Ikni, omar.ikni@eduouka.fi

Järjestää Meri-Pohjolan opistopiirin Digikärpäsen puremat -hanke. 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ.

Digikärpäsen puremat- hankkeen koulutukset syksy 2021

28.9. klo 13-15 Google Meet: Verkkokokoukset ja etäopetus (tietokoneen Chrome-selain ja mobiililaite)

• Kokouksen luominen ja siihen liittyminen (eri Meet-tyypit)
• Osallistujien kutsuminen
• Meetin uusi käyttöliittymä
• Näytön ja erilaisen sisällön jakaminen (esitykset, videot jne,)
• Ääni ja videoasetukset
• Keskustelu
• Q&A ja Kyselyt
• Pienryhmähuoneet
• Uudet lisenssimallit ja niiden ominaisuudet

Käytännön vinkkejä oman opetuksen toteuttamiseen.

Toteutustapa:
Webinaarin ensimmäisellä tunnilla käydään läpi Meetin perusteet ja uudistukset. Toisella tunnilla harjoitellaan itse käytännössä myös pienryhmähuoneita hyödyntäen.

Koulutus järjestetään Google Meetilla.

Ilmoittaudu tästä.

6.10. klo 13-15 Zoom: Verkkokokoukset ja etäopetus: (Työpöytäsovellus ja mobiililaite)

• Zoom-lisenssimalli
• Kokouksen luominen ja siihen liittyminen
• Osallistujien kutsuminen
• Zoomin uudistukset (mm. ulkoiset sovellukset, ajastin)
• Näytön ja erilaisen sisällön jakaminen (esitykset, videot jne,)
• Ääni ja videoasetukset
• Keskustelu
• Pienryhmähuoneet

Käytännön vinkkejä oman opetuksen toteuttamiseen.

Toteutustapa:
Webinaarin ensimmäisellä tunnilla käydään läpi Zoomin perusteet ja uudistukset. Toisella tunnilla harjoitellaan itse käytännössä myös pienryhmähuoneita hyödyntäen.

Koulutus järjestetään Zoomilla.

Ilmoittaudu tästä.

16.11. klo 13-15 Microsoft Teams: Verkkokokoukset ja etäopetus (Työpöytäsovellus ja mobiililaite)

• Kokouksen luominen ja siihen liittyminen
• Osallistujien kutsuminen
• Teamsin uudistukset (mm. esittäjätila, ulkoiset sovellukset)
• Näytön ja erilaisen sisällön jakaminen (esitykset, videot jne,)
• Ääni ja videoasetukset
• Keskustelu
• Pienryhmähuoneet

Käytännön vinkkejä oman opetuksen toteuttamiseen.

Toteutustapa:
Webinaarin ensimmäisellä tunnilla käydään läpi Teamsin perusteet ja uudistukset. Toisella tunnilla harjoitellaan itse käytännössä myös pienryhmähuoneita hyödyntäen.

Koulutus järjestetään Teamsilla.

Ilmoittaudu tästä.

23.11. klo 13-15 Google Classroom opetuksessa.

Classroomin perusteet
• Käyttöliittymä
• Perusasetukset
• Kurssin/luokan perustaminen (aineittain)
• Oppilaiden, apuopen liittyminen/lisääminen luokkaan

Tehtävät ja arviointi
• Viestintä ja tehtävien antaminen kurssilla (erilaiset liitteet)
• Aiheet
• Tehtävien palauttaminen (oppilasnäkökulma)
• Tehtävien ja kokeiden arviointi Classroomissa

Viestintä ja tiedonhallinta
• Google Meet Classroomissa
• Classroom Google Drivessa

Ilmoittaudu tästä.

14.12. klo 13-15 Teams Tiimien ja kanavien hyödyntäminen opetuksessa

• Teamsin tiimityypit ja niiden erityispiirteet
• Tiimin roolit ja oikeudet
• Kanavien käyttö ja rooli tiimeissä
• Tiedostojen luominen ja jakaminen
• Keskustelu tiimeissä/kanavilla

Ilmoittaudu tästä.

’Mulle sopis keskiviikkoisin kello kuus’ – apua yksilöopetuksen lukujärjestyksen laadintaan Google Forms -lomakkeesta

Tervetuloa kuuntelemaan kuinka olen saanut sujuvammaksi joka syksyisen opetusaikataulukaaokseni Google Forms -kyselyn avulla. Kyselyä käyttämällä välttyy stressaavalta puhelinrumbalta, ja kaikkien oppilaiden tuntitoiveet tulevat kuulluksi ilman kiirettä ja kilpailuasetelmaa. Kerron kurssilla vaihe vaiheelta, kuinka kysely laaditaan ja lähetetään oppilaille, ja kuinka kerätyt tuntitoiveet muutetaan lukujärjestykseksi.

Opettaja: Kumpula Tiia, tiia.kumpula@eduouka.fi

Lisätietoja Omar Ikni, omar.ikni@eduouka.fi

Järjestää Meri-Pohjolan opistopiirin Digikärpäsen puremat -hanke. 

Ilmoittaudu tästä.

Musiikkiteknologian kursseja syksyllä 2021

Järjestää Meri-Pohjolan opistopiirin Digikärpäsen puremat -hanke

MuseScore alkeiskurssi
Etäyhteys Teams, ke klo 10.30–12.00
1.9–22.9.2021. Kurssilla opetellaan MuseScore-nuotinnusohjelmien käyttöä ja soveltamista opetukseen. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat vain vähän tai ei ollenkaan käyttäneet notaatiosoftia.
Ilmoittautuminen tästä.

Sibelius alkeiskurssi
Etäyhteys Teams, ke klo 10.30–12.00
29.9–20.10.2021. Kurssilla opetellaan Sibelius-nuotinnusohjelmien käyttöä ja soveltamista opetukseen. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat vain vähän tai ei ollenkaan käyttäneet notaatiosoftia.
Ilmoittautuminen tästä.

Instrumenttiopetuksessa käytettävä musiikkiteknologia
Etäyhteys Teams, to 2.9 klo 10.00–12.30
Mentoroinnissa käydään läpi teknologian mahdollisuuksia soitonopetuksessa käytännön esimerkein. Käytäviä asioita ovat mm. Driven, notaatiosovelluksen, mobiililaitteiden, pdf-tiedostojen sekä näytön jakamisen hyödyntäminen.
Ilmoittautuminen tästä.

Musiikkiteknologian peruskurssi (live-ääni)
Hybridiopetus: etäyhteys Teams, demoryhmä: Musiikkiluokka Pohjankartano, Oulu
la 11.9 klo 10.00–13.00 la 18.9 klo 10.00–13.00
Mitä tarkoittaa äänentoisto ja mitä sillä tehdään? Tällä lyhytkurssilla opetellaan käyttämään pa-järjestelmää, eli kytkemään soittimia mikrofonien avulla mikseriin ja siten vahvistamaan yhtyeen tai solistin äänenvoimakkuutta.
Ilmoittautuminen tästä.

Musiikkiteknologian peruskurssi (äänittäminen)
Hybridiopetus: etäyhteys Teams, demoryhmä: Akustiikka Sali (viereinen studio), Ylivieskatalo, Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 b, 84100 Ylivieska
pe 15.10 klo 15.00–18.00 la 16.10 klo 11.00–15.00
Opetellaan äänittämisen perusteita: Kuinka yhdistetään mikrofoni tietokoneeseen ja äänitysohjelmaan, miten äänitysohjelman perusperiaatteet toimivat ja mikä on muusikon rooli tilanteessa.
Ilmoittautuminen tästä.

Opettaja Lauri Marjakangas

Syksyn 2021 koulutustoivekysely

Hei,

vaikka kesää on vielä hyvin jäljellä, niin syksy ja syyslukukausi on pian edessä. Jos et ole vielä vastannut Digikärpäsen Puremat- hankkeen syksyn 2021 koulutustoivekyselyyn, niin tee se nyt alla olevasta linkistä ja voit vaikuttaa syksyn koulutustarjontaan ja -toteutuksiin.

Vastaa syksyn 2021 koulutustoivekyselyyn tästä.

Ystävällisin terveisin,
Projektikoordinaattori
Omar Ikni